Skip to content

پیام رئیس

پیام رئیس

توسعه‌ی کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی اعم از کارشناسی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی، جذب هیات علمی قوی در گروه‌های آموزشی، ایجاد زیر ساخت‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزشی و پژوهشی از مهمترین استراتژی‌های هر واحد دانشگاهی جهت توسعه و رشد آن دانشگاه می‌باشد. همچنین با توجه به مسیر تحول ماموریت دانشگاه‌های کشور و دستیابی به دانشگاه‌های کارآفرین بعنوان دانشگاه نسل سوم که رسالت آن در حوزه‌ی آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است، ما را بر آن داشت تا در تدوین برنامه‌ی راهبردی، دانشگاه علم و فناوری مازندران به عنوان یک دانشگاه نوپا و تازه استقلال یافته در مسیر رسیدن به یک دانشگاه کارآفرین در نظر بگیریم.

در پایان بر خود وظیفه می‌دانم از زحمات کلیه‌ی مسئولین و شخصیت‌های استانی و شهرستانی و مردم شریف شهرستان بهشهر و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که با حمایت‌های مادی و معنوی خود از بدو تاسیس دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر تا زمان استقلال آن در سال 1392 با نام دانشگاه علم و فناوری مازندران و بعد از آن در مسیر توسعه‌ی کمی و کیفی این دانشگاه نقش مهمی ایفا نموده‌اند، تقدیر و تشکر نمایم.

                                                         رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران