Main Content

رویداد ها

آخرین برنامه های اجرا شده

اسفند ۲۶

برگزاری کارگاه مهندسی شیمی

اسفند ۲۵

برگزاری جشن فارغ التحصیلان دانشگاه

اسفند ۲۳

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی ودانشگاهی

اسفند ۲۲
رویدادهای بیشتر
دکتر حمید محمد زاده

“ پیام دکتر محمد زاده برای دانشجویان ”

دکتر حمید محمد زاده

ریاست دانشگاه

اطلاعات بیشتر